Bezpieczeństwo IT

Infrastruktura informatyczna jest jednym z najważniejszych kanałów łączących firmę ze światem zewnętrznym. Może stać się łatwym celem różnorodnych ataków mających na celu uzyskanie dostępu do zasobów przez osoby niepowołane.

Potrzeba szybkiego dostępu do informacji elektronicznej wymusza ciągłe unowocześnianie metod zarówno jej przetwarzania i przechowywania wewnątrz firmy.

Dlatego tworzeniu i eksploatacji systemu informatycznego przedsiębiorstwa czy instytucji muszą towarzyszyć ciągłe starania o podnoszenie poziomu bezpieczeństwa  sprzętu komputerowego, komunikacji sieciowej i ochrony danych.

Ochrona sieci i komunikacji

Oferujemy sprawdzone i skuteczne sposoby walki z wszelkimi formami niepożądanej ingerencji w komunikację i infrastrukturę sieciową takie jak: rozwiązania firewall , systemy monitorowania zdarzeń w sieciach i aktywnego przeciwdziałania nadużyciom; rozwiązania z zakresu ochrony informacji, systemy silnego uwierzytelniania w zakresie ochrony zdalnego i lokalnego dostępu do systemów informatycznych.

Ochrona stacji roboczych i komputerów przenośnych

Ochrona korespondencji elektronicznej i danych przechowywanych na komputerze, zabezpieczanie danych komputerowych przed dostępem osób niepowołanych, ochrona portów USB przed niepożądanym korzystaniem, pełna ochrona końcowego użytkownika.

Szyfrowanie i ochrona dostępu do danych

Oferujemy usługi w zakresie szyfrowania przechowywanych danych  oraz  transmisji danych.

Kontrola treści

Dla zapewnienia w firmie bezpieczeństwa w obszarze wymiany informacji elektronicznej   proponujemy  systemy ochrony antywirusowej , systemy antyspamowe , URL filtering,  systemy bezpiecznej poczty które skutecznie odizolują niebezpieczne treści.

Systemy backupu i archiwizacji

Zabezpieczanie danych przed utratą i zniszczeniem, zabezpieczanie ciągłości przetwarzania danych, systemy archiwizacji i obiegu dokumentów.

Audyty bezpieczeństwa

Audyt obejmuje m. in. sprawdzanie procedur nadzoru nad zasobami IT, analizę właściwego wykorzystania posiadanych zasobów, analizę przepływu informacji wewnątrz organizacji, wskazania dotyczące zmian zarządzania informacją, wdrożenia nowych systemów lub zmiany sposobu funkcjonowania systemów dotąd wykorzystywanych.

Projekty dotyczące przetwarzania informacji o charakterze niejawnym

Nasi pracownicy posiadają certyfikaty dostępu do informacji niejawnych co pozwala nam na prowadzenie projektów obejmujących dostęp do tego typu informacji.