Bezpieczeństwo IT


Troszczymy się o poziom bezpieczeństwa sprzętu komputerowego, komunikacji sieciowej i danych.

Infrastruktura informatyczna

OPIS:

Infrastruktura informatyczna jest jednym z najważniejszych kanałów łączących firmę ze światem zewnętrznym. Może stać się łatwym celem różnorodnych ataków mających na celu uzyskanie dostępu do zasobów przez osoby niepowołane. Potrzeba szybkiego dostępu do informacji elektronicznej wymusza ciągłe unowocześnianie metod zarówno jej przetwarzania, jak i przechowywania wewnątrz firmy. Dlatego tworzeniu i eksploatacji systemu informatycznego przedsiębiorstwa czy instytucji muszą towarzyszyć ciągłe starania o podnoszenie poziomu bezpieczeństwa sprzętu komputerowego, komunikacji sieciowej i ochrony danych.

Ochrona sieci i komunikacji

OPIS:

Oferujemy sprawdzone i skuteczne sposoby walki z wszelkimi formami niepożądanej ingerencji w komunikację i infrastrukturę sieciową takie jak: rozwiązania firewall, systemy monitorowania zdarzeń w sieciach i aktywnego przeciwdziałania nadużyciom. Ponadto rozwiązania z zakresu ochrony informacji, systemy silnego uwierzytelniania w zakresie ochrony zdalnego i lokalnego dostępu do systemów informatycznych.

Ochrona stacji roboczych i komputerów przenośnych

OPIS:

Ochrona korespondencji elektronicznej i danych przechowywanych na komputerze, zabezpieczanie danych komputerowych przed dostępem osób niepowołanych, ochrona portów USB przed niepożądanym korzystaniem, pełna ochrona końcowego użytkownika.

Szyfrowanie i ochrona dostępu do danych

OPIS:

Oferujemy usługi w zakresie szyfrowania przechowywanych danych oraz transmisji danych.

Kontrola treści

OPIS:

Dla zapewnienia w firmie bezpieczeństwa w obszarze wymiany informacji elektronicznej proponujemy systemy ochrony antywirusowej, systemy antyspamowe, URL Filtering, systemy bezpiecznej poczty, które skutecznie odizolują niebezpieczne treści.

Systemy backupu i archiwizacji

OPIS:

Zabezpieczanie danych przed utratą i zniszczeniem, zabezpieczanie ciągłości przetwarzania danych, systemy archiwizacji i obiegu dokumentów.

Audyty bezpieczeństwa

OPIS:

Audyt obejmuje m.in. sprawdzanie procedur nadzoru nad zasobami IT, analizę właściwego wykorzystania posiadanych zasobów, analizę przepływu informacji wewnątrz organizacji, wskazania dotyczące zmian zarządzania informacją, wdrożenia nowych systemów lub zmiany sposobu funkcjonowania systemów dotąd wykorzystywanych.

Projekty dotyczące przetwarzania informacji o charakterze niejawnym

OPIS:

Nasi pracownicy posiadają certyfikaty dostępu do informacji niejawnych co pozwala nam na prowadzenie projektów obejmujących dostęp do tego typu informacji.


Doradztwo IT


Proponujemy usługi ekspertów IT w celu dopasowania najbardziej optymalnych rozwiązań informatycznych dla potrzeb Państwa firmy.
Począwszy od rozpoznania potrzeb i określenia rozwiązań pozwalających zredukować nadmierne koszty finansowe i czasowe, wdrażanie, kończąc na integracji systemów.


Obsługa IT


NOX LAB specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania pod specyficzne potrzeby klientów, zgodnie z profilem ich działalności.


Drony


Sterowanie dronami na odległości znacznie większe niż zasięg aparatury radiowej czy Technologii Bluetooth.


Programowanie dedykowane


Tworzymy oprogramowanie zgodnie z profilem działalności i potrzebami klientów!


Platformy internetowe


Obsługa IT różnego rodzaju sieci takich jak siłownie, salony masażu, kluby fitness.

2019 © Wszelkie prawa zastrzeżone. NoxLab Oprogramowanie dedykowane - Bezpieczeństwo IT